آب

 

آب یکی از مواد مایع و فراوان‌ترین ماده مرکب بر روی سطح کره زمین و بستر اولیه حیات به شکلی که امروزه می‌شناسیم، است. بیش از ۷۵٪ وزن یک انسان از آب تشکیل شده‌است و نیز بیش از ۷۰٪ سطح کره زمین را آب پوشانده است (نزدیک به ۳۶۰ میلیون از ۵۱۰ میلیون کیلومتر مربع) با وجود این حجم عظیم آب تنها ۲ درصد از آبهای کره زمین شیرین و قابل شرب است و باقی آن به علت محلول بودن انواع نمک‌ها خصوصاً نمک طعام غیر قابل استفاده است. از همین دو درصد آب شیرین بیش از ۹۰ درصد به صورت منجمد در دو قطب زمین و دور از دسترس بشر واقع شده‌است.

در فیزیک بر اساس حالت ماده آب معمولاً به این نام‌ها خوانده می‌شود:

 • جامد: یخ
 • مایع: آب
 • گاز:بخار آب
 • پلاسما:خار آب گرم تر

در علم هواشناسی حالت‌های مختلف آب بر اساس نوع بارش ها یا معلق بودن آن در جو طبقه بندی می‌شود:

 • باران
 • تگرگ
 • برف
 • رگبار
 • مه
 • ابر
 • شبنم
 • بخار

 

در علم محیط زیست:

 

 • آب آشامیدنی
 • فاضلاب یا پساب
 • روناب
 • آب جاری
 • مرداب
 • گندآب
 • تالاب
 • دالاناب

 

بر اساس منبعی که آب در آن قرار دارد و یا از آن به دست می‌آید:

 

 • آب زیر زمینی
 • آب معدنی
 • آب سطحی
 • آب دریا
 • آب چشمه
 • آب قنات
 • آب چاه

 

بر اساس نوع مصرف:

 

 • آب آشامیدنی یا آب شیر یا آب شرب
 • آب معدنی
 • آب خالص
 • آب یونیزه قلیایی سبک

 

بر اساس کیفیت فیزیکی:

 

 • آب سخت
 • آب شیرین

 

بر اساس مشخصات شیمیایی:

 

 • آب سنگین
 • آب مقطر

 

بر اساس مسائل مذهبی:

 

 • آب جاری - اسلام
 • آب کر - اسلام
 • آب قلیل- اسلام
 • آب مضاف - اسلام
 • آب مطلق - اسلام


/ 0 نظر / 35 بازدید